Programma – Volwassenen: Werk, wonen, verbinding

Bedrijven komen niet uit de lucht vallen!

Wij willen via een projectmanager voor werk zelf naar de werkgevers toegaan om Maasmechelen aan te prijzen, een beetje te vergelijken met wat een voetbalscout doet.

Het zal een persoon zijn die zowel deze professionele wereld kent, die uitzoekt welk bedrijf op uitbreiden-verhuizen-opstarten staat EN die weet wat de Maasmechelse bevolking in z’n mars heeft, dus waar de Maasmechelaars goed in zijn. Een ‘go-between’ dus en voor de moment een ‘missing-link’ om meer werkgelegenheid en levenskwaliteit in onze gemeente te ontwikkelen.

Onze inwoners wonen tegenwoordig meer en meer in appartementen: de flatgebouwen rijzen hier als paddenstoelen uit de grond!
Om de mensen zich toch goed te laten voelen in de buurt, meer vrijheid te creëren en om hen de kansen te geven hun buren beter te leren kennen, zou er steeds rekening gehouden mogen worden met een aangename publieke ruimte rond de gebouwen EN zouden er volkstuintjes mogen komen.

Men kan zich afvragen of bij de huidige verstedelijkingstrend de verdichting of de menselijke leefbaarheid voorop staat? De verplichte organisatie bij een woonproject van omliggend groen met banken, met open ruimte, fietsenstallingen en parkings, zou de gemeenschap overal, in plaats van op zichzelf te laten voelen, dichter bij elkaar kunnen brengen.

Volkstuintjes vergroten deze verbinding nog meer.

Ze brengen ook de aarde en de natuur terug in het leven van de flatbewoners.
Daarenboven kan men zo ook eigen gezonde groenten kweken. Er kan misschien zelfs een gezellig bio-marktje ontstaan in de zomermaanden 🙂

Het nieuwe concept van zorghuisjes oftewel mini-rusthuisjes of ‘Abbeyfieldhuisjes’ zou in de dorpskernen gelanceerd kunnen worden: een soort co-housing voor oudere mensen. Of beter gezegd: apart samenwonen voor senioren én zorgen voor elkaar. Onze ouderen hebben zo de mogelijkheid om in hun eigen leefgemeenschap te blijven en zich toch geborgen en verpleegd te voelen.

Proper wonen vindt iedereen belangrijk!

Met de hulp van ‘afvalwachters’ – cfr de reeds aanwezige en goed functionerende gemeenschapswachten in Maasmechelen- zou onze gemeente een proper-boost kunnen krijgen.

Kunnen we daarenboven een ‘no-waste-supermarkt’ aantrekken op ons grondgebied , zullen we de gezinnen nog een mooiere kans kunnen aanbieden om MINDER afval te moeten weggooien: men kan dan boodschappen doen in een verpakkingsvrije winkel zodat nadien geen verpakkingen in de vuilbak moeten gegooid worden.

Maasmechelen: mooi en gezellig

Het multi-culinair-kwadrant: een nieuwe en gedurfde totaalvisie in het hart van Eisden!

Pauwengraaf, Kruindersweg, Oude Baan en Koninginnelaan: het kan een prachtig aaneensluitend vierkant zijn waar men rustig kan wandelen, terrasjes doen, restaurantjes bezoeken.
Met groen en banken en verkeersvrij, zou het een grote aantrekkingskracht hebben op iedereen, zowel inwoners als toeristen.
Onze rijkdom aan culturen zou op deze wijze weer mooi tot z’n recht komen, ons versterken en leven brengen in de brouwerij.

Een kunst- en historieroute: een nieuw uitgedachte fiets- en wandelroute langs plaatselijke kunstwerken en geschiedkundige plekken!
‘Kunst in de straat’ is een must in om Maasmechelen het kleurrijke aspect te benadrukken.

Waarom zou ook bvb elke school en vereniging geen rotonde toegewezen krijgen om zo met eigen materiaal letterlijk en figuurlijk ‘in the picture’ te komen ?
Een levensecht standbeeld van een mijnwerker , of liever nog een aanschouwelijk realistisch beeld van enkele kompels in de ondergrond aan het werk : het zou de geschiedenis vertellen van ieder z’n familie en respect betonen aan de harde arbeid die daar verricht werd.
Een uitbeelding van het leven van de Romeinen die hier waren op Mottekamp: het zou van onze gemeente een plek maken met een gewaardeerde historische harteklop.

Op deze diverse wijzen kunnen we Maasmechelen laten stralen!
En door positief te kijken naar alles om ons heen, kan de kracht die we hierdoor voelen alleen maar bijdragen tot een zeer goed gevoel over onze eigen gemeente.

Waardering en koestering van onze eigenheid leidt ontegensprekelijk tot respect en dit is precies wat PUUR inhoudt!