Programma – Kinderen: Spelen en opvang

Kinderen willen spelen, zo veel en zo vaak mogelijk!

Door het creëren van leuke en veilige speeltuintjes in ELK dorp, met een klein aanleunend sportveldje om onderling wat te basketten / voetballen / volleyballen, zullen kinderen EN (groot)ouders elkaar vinden.

Om tegemoet te kunnen komen aan gezinnen om goed werk te zoeken en te kunnen aanvaarden, en daarmee meer kwaliteit in hun leven met de kinderen te brengen, zal de opvang mogen uitgebouwd worden!

– Als we voor- en naschoolse opvang IN ALLE scholen door bekwame mensen kunnen realiseren, zullen de wachtlijsten verdwijnen, zal opvang goedkoper worden en dienen de kinderen geen extra verplaatsingen te ondergaan.
– Als er tijdens ALLE en VOLLEDIGE schoolvakanties uitgebreide speelpleinwerking zal kunnen zijn, geven we -zeker aan éénoudergezinnen- een positieve ondersteuning en brengen we wat rust in de nooit aflatende hectiek van alledag.